Lesbian

Kön 2018 jpg

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

kvinnor stora naturliga bröst
jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

jpg kön 2018

En stor majoritet använder sociala medier och det blir fortfarande fler år från år. Vi använder även de sociala nätverken mer frekvent. Facebook är populärast, men tvåan Instagram och trean Snapchat växer snabbare. Och det dagliga Facebook-användandet har stagnerat. Bland de yngre har det till och med blivit allt ovanligare att kolla Facebook varje dag. Av Facebook tjänster är det enbart Messenger som används i samma utsträckning som tidigare.

Alla andra aktiviteter, såsom att delta i grupper och publicera inlägg, minskar. Med den här tillväxttakten skulle Instagram vara lika stort som Facebook om tre år. Faktum är att det är gruppen som är inne på sociala medier flera gånger varje dag som ökar mest — från 24 procent av internetanvändarna förra året till 30 procent i år. Jämfört med övriga Europa är det vanligt att använda sociala medier i Sverige.

Enligt en sammanställning av EU:s statistikmyndighet Eurostat använde i genomsnitt 54 procent av EU-medborgarna sociala medier år Vanligast var det bland islänningarna, medan svenskarna hamnade på en delad femteplats.

Både Instagram och Snapchat växer snabbare än Facebook. Från förra året har Instagram vuxit med 7 procentenheter, Snapchat med 5 procentenheter. Facebook tillväxt är blygsammare på 2 procentenheter. Även Pinterest växer snabbare än Facebook med en tillväxt på 4 procentenheter från förra året.

Om tillväxttakten håller i sig kommer Instagram vara lika stort som Facebook om tre år. En jämförelse mellan hur stora andelar av de olika åldersgrupperna som använder de tre största sociala nätverken dagligen visar att de yngsta föredrar Instagram och Snapchat. Men från 26 år är det störst andel som kollar Facebook dagligen.

Det dagliga användandet av Snapchat och Instagram växer också i alla åldersgrupper från förra året, medan Facebook faktiskt tappar dagliga användare upp till 35 år se diagram 5. Facebook fortsätter att växa, men det är inte fler som använder Facebook dagligen. De grupper som står bakom ökningen är istället sällananvändarna — de som svarar att de använder Facebook någon gång eller månadsvis.

I år har Facebook nått punkten där över hälften i alla åldrar använder tjänsten. Vanligast är det att använda Facebook bland 16—åringarna. Av de yngsta mellan 12 och 15 år är det betydligt färre som använder Facebook än exempelvis deras föräldrar. Men fler och fler använder Facebook någon gång i varje åldersgrupp, förutom i de åldersgrupper som redan nått en hög andel på över 90 procent.

På totalen står alltså det dagliga användandet av Facebook still, men utvecklingen av det frekventa användandet av Facebook går åt olika håll i olika åldersgrupper. Jämfört med förra året har det dagliga användandet minskat i alla åldersgrupper upp till 35 år, från 36 år och äldre har det ökat medan det hos de över 76 år har legat still. Flest använder Facebook varje dag i åldersgrupperna 16—25 år samt 26—35 år.

Det är exempelvis vanligare med Facebook varje dag bland åringarna och ännu äldre eller med daglig användning av Instagram och Snapchat se diagram 5. Facebook Messenger är fortsatt en väldigt populär tjänst som 81 procent av Facebook-användarna uppger att de använder.

Förutom Messenger minskar dock alla övriga aktiviteter på Facebook. Att skriva egna inlägg har minskat med 9 procentenheter. Det tyder på att aktivitetsnivån på Facebook har minskat. Bland personer mellan 46 och 55 år är det vanligast att man producera eget material och publicerar på Facebook.

Över hälften skriver inlägg och publicerar bilder. Minst vanligt att producera material till Facebook är det bland de som är 76 år eller äldre, följt av 16 till åringarna. Från 56 år är det också vanligare att man delar andras inlägg än att man publicerar eget innehåll på Facebook.

Instagram är ett av det sociala nätverket som växer snabbast. Och det är både det dagliga användandet och den totala andelen som använder Instagram som ökar. Användandet bland männen har dock ökat så pass mycket från förra året att det nu är mer än hälften av alla män som använder Instagram.

Det är vanligare bland de yngre än bland de äldre att använda Instagram. Användandet är dock så utbrett att mer än hälften använder tjänsten ända upp till 55 år. Instagram har ökat i alla åldersgrupper men ökat mest bland de äldre. Även det dagliga användandet ökar i alla åldersgrupper.

Men främst finns det ett starkt samband mellan ålder och användningen av Snapchat. Snapchat har svårt att locka till sig äldre användare, även om tjänsten växer i alla åldrar. Men användandet sjunker snabbt med stigande ålder. Samtidigt som nästan alla mellan 12 och 15 år använder Snapchat så är det enbart drygt en fjärdedel som gör det i åldrarna 36 till 45 år.

Och det är svårt att hitta några dagliga användare av Snapchat som är 56 år eller äldre. Diagram 5. Pojkarna i samma ålder ligger inte långt efter, 92 procent använder Snapchat och 85 procent gör det dagligen. För första gången mäter Svenskarna och internet användningen av forumet Flashback bland de svenska internetanvändarna. Var tredje 33 procent använder Flashback.

Det är dock inte en tjänst många använder ofta, det är enbart 1 procent som gör det dagligen. Vanligast är det bland män mellan 26 och 35 år, där 60 procent använder Flashback. Från 56 år blir det allt mer ovanligt att hitta Flashback-användare. Användningen samvarierar med hushållsinkomst. Linkedin har i år noll-tillväxt och hamnar på samma nivå som förra året med 30 procent av internetanvändarna som använder tjänsten någon gång. Det har heller inte skett några större förändringar av andelarna som använder Linkedin varje månad eller oftare.

Även det dagliga användandet rör sig minimalt från 3 procent till 4 procent. Inom it- och kommunikationsbranschen samt finansbranschen är det störst andel som använder Linkedin. Användandet nedbrutet på branscher samvarierar i hög grad med hur vanligt det är att man har internet på arbetet, se diagram 3. Föregående år var motsvarande siffra 25 procent. Det är dock ungefär samma andel som använder Twitter dagligen, varje vecka och varje månad som under tidigare år. Den användargrupp som är störst på Twitter är både kvinnor och män i åldersgruppen 16—25 år.

De använder tjänsten även i högst grad dagligen jämfört med övriga grupper. Ingen av åldersgrupperna når upp över 50 procent. För andra året undersöker Svenskarna och internet användningen av Pinterest och tjänsten utvecklas positivt.

Och det är det mer frekventa användandet som ökar mest. Det dagliga användandet ligger på klart lägre nivåer. Användandet ökar inte som tidigare år, utan visar tendenser till att minska.

Användningen sker i åldrarna upp till 45 år. Enbart ett fåtal äldre än 45 år använder Reddit någon gång, men ingen gör det dagligen. Det är stor skillnad mellan könen när det gäller Reddit. Användandet är som mest utbrett bland unga män — 46 procent av männen mellan 16 och 25 år använder Reddit och 16 procent gör det varje dag.

I vårt nyhetsbrev får du reda på allt nytt om rapporten Svenskarna och internet som släpps i december, samt information om Internetstiftelsens andra satsningar.

Svenskarna och internet är en undersökning som genomförs av Internetstiftelsen. Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Sök på svenskarnaochinternet. Senaste rapporten. Om Svenskarna och internet. Hem Rapporter Svenskarna och internet Sociala medier Instagram ökar i alla åldrar. Kapitel Kapitel Stäng Stäng Dela. Kapitel 5 Sociala medier används allt mer 26 min läsning. Facebook störst men Instagram växer snabbare Klicka för att kopiera länken till detta avsnitt. Fler unga använder Snapchat dagligen än Facebook och Instagram Klicka för att kopiera länken till detta avsnitt. Facebook ökar — men dagliga användandet planar ut Klicka för att kopiera länken till detta avsnitt.

Över hälften i alla åldrar använder Facebook Klicka för att kopiera länken till detta avsnitt. Facebook varje dag ökar bland äldre — minskar bland yngre Klicka för att kopiera länken till detta avsnitt.

Messenger populärast — övriga Facebook-aktiviteter minskar Klicka för att kopiera länken till detta avsnitt. Äldre delar hellre andras inlägg än skriver egna Klicka för att kopiera länken till detta avsnitt. Instagram fortsätter att växa snabbt Klicka för att kopiera länken till detta avsnitt. Instagram ökar i alla åldrar Klicka för att kopiera länken till detta avsnitt.

Fler använder Snapchat Klicka för att kopiera länken till detta avsnitt. Snapchat-användarna är de unga Klicka för att kopiera länken till detta avsnitt.

5 Comment

  • Lägst medianinkomst har personer från Afrika och Asien, som låg på 54 respektive 57 procent av svenskföddas inkomst. Kontakta oss Prenumerera VårdfokusJobb Nyhetsbrev. Jensen lovade att ta upp frågan i Europarådet , där han är ordförande för den danska delegationen. Av Facebook tjänster är det enbart Messenger som används i samma utsträckning som tidigare. Sjuksköterskorna på äldreboendet i Upplands Väsby var oroliga för en anstormning av anhöriga första veckan när besöksförbudet släpptes.

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google