Lesbian

Tertiare syfilis symptom

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

kvinnor stora naturliga bröst
symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

symptom tertiare syfilis

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete. Syfilis var tidigare en mycket vanlig sexuellt överförd smitta, men sjukdomen blev allt mer sällsynt i Sverige mot talets slut. I andra delar av världen är dock syfilis fortfarande vanligt. Under de senaste åren har dock syfilis börjat öka i Sverige, om än från mycket låga nivåer, och inhemsk spridning sker för närvarande framför allt i storstäderna bland män som har sex med män.

Under talets början har syfilisutbrott rapporterats från flera städer i Västeuropa, såväl bland män som har sex med män som bland heterosexuella. Syfilis orsakas av en spiralformad bakterie en så kallad spiroket vid namn Treponema pallidum. Smittspridningen sker sexuellt. En syfilisinfekterad gravid kvinna kan därtill smitta sitt foster via moderkakan. Även blodsmitta kan förekomma, och därför testas samtliga blodgivare. Sjukdomen indelas i tre stadier — primär, sekundär och tertiär syfilis — och inkubationstiden är tre veckor till tre månader till primärstadiet, sju till tio veckor till sekundärstadiet och flera år till tertiärstadiet.

De två första stadierna av sjukdomen kallas tidig syfilis och omfattar de två första åren av infektionen, medan det sista stadiet kallas sen syfilis. Tidig syfilis anses som smittsam medan sen syfilis har ingen eller låg smittsamhet. Vid primär syfilis uppstår ett sår, vanligen på könsorganet, cirka tre veckor efter smittillfället.

Ofta får man även en svullnad i motsvarande lymfkörtelområde oftast ljumsken. Såret kan dock vara så litet att det inte märks. Även utan behandling läker såret på fyra till åtta veckor.

Sekundärstadiet börjar sju till tio veckor efter smittillfället och då får man ofta feber, svullna lymfkörtlar och utslag på kroppen. Symtom kan uppträda från i stort sett alla organ i kroppen. Sjukdomsbilden är ofta mycket okaraktäristisk och kan likna en mängd olika sjukdomar. En del människor får inga symtom alls eller så lindriga att de inte lägger märke till dem.

Om man har syfilis under lång tid utan behandling finns risk för allvarliga skador på till exempel hjärta eller hjärna. En gravid kvinna som har obehandlad syfilis kan smitta sitt barn, vilket i sin tur kan få allvarliga skador.

Det svåra med att ställa diagnosen är att över huvud taget ha sjukdomen i åtanke. I primärstadiet kan bakterien ibland ses i prov från primärsåret med hjälp av mikroskop. I övriga stadier av sjukdomen ställs diagnosen serologiskt genom att man påvisar antikroppar mot smittämnet i patientens blod.

Vissa antikroppar kvarstår även efter utläkt infektion, vilket kan göra det svårt att fastställa om en aktuell infektion föreligger. Det finns inget vaccin mot sjukdomen. Kondom, använd på rätt sätt under hela samlaget, utgör dock ett gott skydd.

Syfilis klassas som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Påvisade fall av tidig syfilis anmäls avidentifierat till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Smittspårning är obligatorisk. Den smittade uppmanas att avstå från samlag tills antibiotikakuren är genomförd och ett smittfritt kontrollprov finns.

I vissa länder finns sjukdomar som är närbesläktade med syfilis — yaws, pinta. Dessa överförs inte sexuellt. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad om sjukdomar. Privatpersoner hänvisas till Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. Teckenspråkstolkad information om covid finns på krisinformation. Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa.

Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Hoppa till navigering Hoppa till innehåll. Antibiotika och antibiotikaresistens Expandera. Krisberedskap Expandera. Smittsamma sjukdomar. Utbrott Expandera. Vaccinationer Expandera. Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner Expandera. Övervakning och rapportering Expandera.

Sök på webbplatsen: Sök. Sjukdomsinformation om syfilis Lyssna. Annan benämning: Lues. Vad orsakar syfilis och hur sprids den? Genomgången eller behandlad sjukdom leder inte till immunitet. Symtom och komplikationer Vid primär syfilis uppstår ett sår, vanligen på könsorganet, cirka tre veckor efter smittillfället. Diagnostik och behandling Det svåra med att ställa diagnosen är att över huvud taget ha sjukdomen i åtanke.

Syfilis botas med antibiotika. Infektionen läker alltid ut om behandlingsföreskrifterna följs. Förebyggande åtgärder Det finns inget vaccin mot sjukdomen. Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott Syfilis klassas som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Kommentar I vissa länder finns sjukdomar som är närbesläktade med syfilis — yaws, pinta. Publicerat 16 maj Stabilt läge för smittsamma sjukdomar under Publicerat 22 juni Fortsatt ökning av gonorré och syfilis Publicerat 16 juli Runt 36 rapporterade klamydiafall förra året Fler nyheter.

Relaterade publikationer. Publicerat 13 december Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen Publicerat 20 juni Användning av snabbsvarstest för påvisning av syfilisinfektion Publicerat 31 december Advice and facts about sexually transmitted infections Fler publikationer. Anmälningspliktiga sjukdomar Syfilis. Uppdaterat: Dela på LinkedIn. Om myndigheten. Sociala medier Nyhetsbrev RSS.

2 Comment

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google