Lesbian

Ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

kvinnor stora naturliga bröst
ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

ansiktsnervforskning

Nervsmärta kan orsakas av samma celler som normalt gör att vi känner behaglig beröring. Om de beröringskänsliga nerverna skadas kan de byta funktion och börja producera smärta i stället. Upptäckten av forskare vid Karolinska sjukhuset kan förhoppningsvis leda till bättre läkemedel mot den svårbehandlade nervsmärtan som så många lider av. Man har tidigare antagit att kronisk nervsmärta orsakas av att de nervceller som förmedlar smärta blir överkänsliga.

Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att nervsmärta kan orsakas av att en annan typ av nervceller, som normalt gör att vi känner behaglig beröring, till följd av nervskada i stället börjar signalera smärta. Resultaten, som presenteras i tidskriften Science, kan i förlängningen leda till effektivare smärtbehandlingar. Uppskattningsvis lider minst   personer i Sverige av långvarig nervsmärta som är så svår att den behöver behandlas, men de läkemedel som finns har i bästa fall måttlig effekt.

Eftersom mekanismerna bakom nervsmärta till stora delar är okända har läkemedelsindustrin mött stora motgångar i utvecklingen av nya läkemedel. Det har tidigare antagits att vissa så kallade sensoriska nerver endast förmedlar känslan av behaglig beröring medan andra specialiserade smärtnerver förmedlar smärta.

Vid kronisk nervsmärta kan normal beröring leda till smärta, men hur det går till har inte varit känt. Förklaring till olika smärttröskel Forskare vid Karolinska Institutet har nu upptäckt att en liten RNA-molekyl, ett så kallat mikroRNA, i sensoriska nervceller reglerar hur beröringen uppfattas. Vid nervskada sjunker nivåerna av denna molekyl i de sensoriska nervcellerna, vilket resulterar i ökade nivåer av en specifik jonkanal som gör nervcellerna smärtkänsliga.

MikroRNA-reglering skulle också kunna förklara varför människor har så olika smärttröskel, säger Patrik Ernfors, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik på Karolinska Institutet. Läkemedelssubstansen gabapentin används ofta som behandling vid nervsmärta, men verkningsmekanismen har varit okänd. Den nya studien visar att gabapentin verkar i de beröringskänsliga nervcellerna och blockerar den jonkanal som ökar då mikroRNA-nivåerna sjunker.

Ändå är det bara runt hälften av alla patienter som blir hjälpta av behandlingen. Nya läkemedel — Nervsmärta är ett komplicerat tillstånd med flera bakomliggande mekanismer. Det intressanta med vår studie är att vi kan visa att RNA-molekylen styr regleringen av 80 procent av de gener som man sedan tidigare vet är involverade i nervsmärta. Min förhoppning är därför att det i framtiden kan bli möjligt med mikroRNA-baserade läkemedel, säger Patrik Ernfors.

Forskningen har framför allt genomförts på möss, men resultaten har även verifierats i försök på mänsklig vävnad. Forskarna såg då att låga mikroRNA-nivåer kunde kopplas till höga nivåer av den specifika jonkanalen, och tvärtom, vilket tyder på att mekanismen är densamma i människor.

Läkemedelsföretagen har intresserat sig mycket för substanser som riktar sig mot jonkanaler och receptorer i smärtnerver, men vår studie visar att de kan ha fokuserat på fel typ av nervceller, säger Patrik Ernfors.

Publikation: MiR cluster scales mechanical pain sensitivity by regulating basal and neuropathic pain genes. Science, online 1 juni Kontakt: Patrik Ernfors, professor, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet. Ernfors ki. Vi finns där du är forskningsnyhet.

Om forskning. Tema Oväntad mekanism bakom plågsam nervsmärta Nervsmärta kan orsakas av samma celler som normalt gör att vi känner behaglig beröring. Share on Facebook Share. Share on Twitter Tweet. Share on LinkedIn Share. Send email Mail. Print Print. Oväntad mekanism bakom plågsam nervsmärta  lästid ~ 3 min.

8 Comment

  • Det är först nu när jag vet lite mer om NMO som det känns lite skrämmande, säger hon. Studier från andra universitet har visat att återväxten av en trasig nerv stimuleras genom en elektronisk puls i samband med kirurgin, så att funktionen förbättras. Trigeminal neuralgia. Där finns ingen ytterligare information. Varje gång en nerv signalerar är det ett resultat av att små kanaler har öppnats i cellväggen, genom vilka elektriskt laddade joner kan flöda.

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google