Lesbian

Porr mer porr

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

kvinnor stora naturliga bröst
porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

porr porr mer

Tittar du på porr mer än du egentligen vill? Eller fast du inte vill överhuvudtaget? Går du tyngd av skam över det och undrar hur du ska sluta, men utan att veta vem du ska vända dig till? Du är inte ensam. För mer än hälften av männen sker det nästan dagligen. Många upplever enligt undersökningen problem kring detta, antingen för att de känner skam eller för att det försämrar deras sexliv. Jag tror att många också störs av mer än ett försämrat sexliv.

Dessutom har ungefär 3 procent av alla svenskar haft en sexuell relation mot sin fasta partners vilja. En femtedel av alla svenskar har gjort något på internet de själva skulle klassa som otrohet, när de var i sin nuvarande relation.

Jag kommer fokusera på porren här, men detta gäller även dig som vill sluta vara otrogen. Jag känner flera som jag vet kämpar eller har kämpat med porrsurfande, och garanterat många som jag inte vet. Och det gör du med. Jag är också en av dem. Jag vågade inte erkänna inför vänner eller familj vad jag gjorde. Tittandet utvecklades ur en blandning av spänning kring det förbjudna- det jag utåt sett förkastade- och tristess, men med tiden blev det en manisk sexfixering för att tillfredsställa det jag upplevde som starka behov av njutning.

Jag var fast men försökte intala mig själv att allt var ok och harmlöst. Ingen kom ju till skada, tänkte jag. Ingen kunde se mig, tänkte jag. Så fel jag hade…. Och precis som alla andra stora multinationella företag handlar allt om att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Ditt porrtittande påverkar dig och ditt sätt att se på kvinnor. När du som är man ser på porr ökar det risken att du begår sexuella övergrepp mot kvinnor. Dessutom kan det påverka din egen fysiska, psykiska och sexuella hälsa negativt. När det gäller otrohet får det naturligtvis också konsekvenser, både för din relation med din partner och framförallt för partnern själv den dag sanningen uppdagas. Du har kränkt en annan människas tillit och det kan sätta djupa spår.

Och inget blir bättre av att du fortsätter vara otrogen. Du riskerar i längden att varken kunna ge eller ta emot äkta kärlek av den människa du bedrar. Kanske inte av andra heller så länge du håller på så. Du behöver sluta fly. Även här känner jag människor, men i det fallet främst sådana som drabbats av andras otrohet. Jag vet en del om hur ont det gör. Det var med en insikt att jag var beroende, att det jag gjorde hade verkliga offer, en beslutsamhet att bli fri och framförallt var det helt av Guds nåd.

Men det skedde efter flera års pendlande mellan skam och likgiltighet. Jag kan fortfarande drabbas av bilder ur minnet, men beroendet är över och nu kan jag stå emot. Du som kämpar med porr eller otrohet kanske inte gör exakt samma resa som jag, men du kan bli fri du också.

Det är jag övertygad om! Om vi känner varandra och du har förtroende för mig kan du höra av dig till mig och dela det du går igenom, exempelvis på Facebook-chatten, så stöttar jag så gott jag kan. Annars finns folk som är mer erfarna än jag i att hjälpa.

Några förslag:. Det är dags att vi brytertystnaden kring porren. Och otroheten. Särskilt vi män. Jag tror en del kristna sammanhang kan få problem med hur de skall undervisa om porr. Vi ser ju ur den klassiskt kristna sexualmoralen håller på att luckras upp i många sammanhang. Jag har svårt att se att de bibelverser som används som skriftbevis mot porr framför allt Matt skulle vara mer centrala än de bibelställen som talar emot homosexualitet eller skilsmässa eller annan form av otukt, så att kyrkan skulle vara väldigt strikt i fråga om det ena, men i praktiken tillåtande fråga om det andra.

En del liberala kyrkor har accepterat en vänster feministisk världsbild, och bygger sitt porrmotstånd på detta. Jag tror det finns problem med den feministiska synen, och jag tror det blir problematiskt om kyrkor bygger sin syn på pornografi på en sådana ideologi, istället för på skriftbevis.

Följaktligen har många en tillåtande syn på porr, även om det har ett visst stigma i offentliga sammanhang. Jag misstänker att även många i våra kyrkbänkar tillhör dessa, se t. Tyvärr är det sällsynt med kyrkor som konsekvent håller fast vid Bibeln i dagens Sverige. Vi måste återvända till Bibeln och predika mot all form av omoral. Gilla Gilla. Jag håller med om att vi behöver utgå från Bibeln i all vår undervisning.

Påståendet att porr i allmänhet inte innebär utnyttjande är inte särskilt svårt att vederlägga utifrån forskning såsom den Talita hänvisar till. Pornografi och prostitution är inte två skilda världar, utan i själva verket två sidor av samma mynt. Dessutom är pornografi per definition en form av prostitution: någon eller några utför sexuella handlingar mot ersättning, men det hela sker inför en filmkamera.

Forskning visar att precis som när det gäller prostitution så lider kvinnor som medverkar i produktionen av pornografi av både hög psykisk ohälsa och sämre sociala förhållanden. Det handlar bland annat om svår fattigdom, sexuella övergrepp under barndomen, erfarenheter från fosterhem, och hemlöshet.

Jag betvivlar inte att det ofta förekommer olika former av utnyttjande i samband med pornografi. Men jag tror det är svårt att hävda att pornografi per definition skulle innebär ett utnyttjande eller tvång av olika slag, eller att ingen frivilligt skulle kunna ägna sig att vika ut sig eller spelar in porr. Den som vill försvara pornografin kan ju lika gärna hävda att det som behövs är bättre reglering och kontroll av branschen och dess produktionsförhållanden. Jag anser förstås att det hon gör är omoraliskt — dels för att det är en synd att ha sex med någon man inte är gift med, dels för att hon förleder andra till synd i form lusta.

Det är rimligtvis där det kristna motståndet till pornofrafi Sedan är givetvis många andra inblandade i denna synd, alla som är med och producerar pornografin och stödjer den genom att köpa eller konsumera den.

Tesen att pornografi per definition innebär utnyttjande är dessutom svår att tillämpa på litterär eller tecknad pornografi. Jag håller med dig om att det är svårt eller omöjligt att påvisa att pornografi per definition inbegriper tvångsmässigt utnyttjande av kvinnor, men det behöver vi inte för att få människor att omvärdera sin syn på porren redan innan de omvärderar sin syn på det goda. De som utnyttjar kvinnorna har givetvis intresse av att framställa det som frivilligt inför de människor som ser porr som ok bara det är frivilligt.

Allt detta är för att få en anknytningspunkt till människor som ännu inte delar vår bibliska syn på det högsta goda, och mana dem att börja omvärdera sin syn på rätt och fel kring sexualitet.

Det är förstås inte uttömmande om Bibelns undervisning om sexualitet, men jag tror att människor med radikalt annorlunda syn på synd och sexualitet ofta behöver flera steg innan de fullt ut accepterar vad Gud undervisar genom Bibeln.

Dessutom ser jag porrindustrin som ett av de värsta och mest utbredda exemplen på sexuell synd i Sverige och många andra länder idag, och något som empiriskt visat sig ha starka kopplingar till bland annat mäns våld mot kvinnor, sexuella trakasserier och prostitution i allmänhet. Jag tror man måste skilja mellan teologi och apologetik. Om man kan påvisa att pornografi har negativa effekter på samhället har det ett apologetiskt värde. Men om man vill fastslå vad som är det bibliska trosläran kring pornografi — då duger inget annat än skriftbevis, eftersom empiriska studier alltid innehåller ett element av osäkerhet.

Det som gör mig tveksam kring många kyrkors engagemang mot pornografi, är att många av dessa kyrkor har övergivit den bibliska sexualmoralen i många andra frågor — det är kyrkor som accepterar homosexualitet, otukt, skilsmässa och omgifte på lösa eller obibliska grunder, mm. Det väcker frågor vilka motiv eller vilken underliggande världsbild eller teologi som ligger bakom motståndet.

Flera artiklar i bl. I och för sig är det bra att de kommit fram till en riktigt uppfattning i åtminstone en sakfråga, men den världsbild som ligger bakom gör att det skulle vara svårt att kroka arm med dem.

Sedan kan man ju alltid diskutera hur den världsliga överheten bör förhålla sig till porr. Det är ungefär samma diskussion som ofta förs gällande t. Borde sådant förbjudas, eller vore det ett mindre ont om det var lagligt men reglerat givet att det skulle vara svårt att få bort det helt? Det är mer en fråga för politikerna än för kyrkan. Jag håller med om att det inte är lämpligt att kroka arm med nazister i arbetet mot aborter. Och absolut är det värt att fråga sig vilken bakomliggande teologi och världsbild som leder till vissa ställningstaganden.

Men att jämföra kristna syskon med en annan uppfattning i vissa sexualmoraliska frågor med nazister finner jag rätt hårresande. Jag tycker också att det finns utmaningar med ekumeniska samarbeten, men jag tycker inte att skillnaderna här är för stora för att alls kunna samarbeta i arbetet mot porrindustrin.

De enda som förlorar på det är de som utnyttjas av industrin framför kameran och framför skärmarna. Sen har jag svårt att se varför inte kyrkan skulle engagera sig i frågor om lagstiftning kring porr, precis som i många andra frågor. Vårt bidrag till samhällsdebatten behövs!

Tack så mycket för det här. Jag har kämpat med lusta och porr hela mitt liv. Redan innan porr fanns på internet var jag helt besatt av sånt här. Då gick mitt porrtittande över styr. Jag kämpar fortfarande men det är en daglig kamp. Det svåraste är att få höra hur normalt det är. Det finns en massa porr som görs av personer som inte är tvingade till det. Har diskuterat och sett flera diskussioner med kvinnor som är stolta över de gör och blir uppmuntrade i det.

Jag kämpar fortfarande och hoppas att fler kristna skulle börja prata om det här. Jag har försökt nå celebrate recovery innan men jag bor på landsbygden och chansen att hitta en sådan grupp är svår. Gilla Gillad av 1 person. Om inte behöver du uppsöka förebedjare.

4 Comment

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google