Условия за копиране на информация

  • Цялата информация, публикувана в сайта www.avaview.com, е собственост на „АваВю ООД”, в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин www.avaview.com.
  • Забранява се копирането на текстове от www.avaview.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „АваВю ООД”  или да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин за бижута и аксесоари www.avaview.com”, като онлайн магазин за бижута и аксесоари www.avaview.com следва да бъде линк към http://avaview.com.